Horsens Program             Instruktører                Bestyrelse               Info            Forside
 

Nyhedsbrev december 2017

Bestyrelsen vil hermed benytte lejligheden til at takke de fremmødte medlemmer til generalforsamlingen i oktober. Det er altid dejligt at mødes med interesserede medlemmer. Generalforsamlingen forløb stille og roligt. Formandens beretning (læs den på hjemmesiden) blev godkendt, og foreningen har genereret et lille overskud i sæson 2016/17, der lægges til egenkapitalen. 

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Formand: Birgitte Mikkelsen
Næstformand: Ann Clausen
Kasserer: Birte Bentsen
Sekretær: Tove Straarup
Webredaktør: Anni Roskilde
Suppleant: Trine Hansen
Suppleant: Birte Hering Poulsen
Revisor: Birgit Sørensen
Revisorsuppleant: Jørgen Skovby Larsen

 Til kalenderen: Efter jul begynder vi igen mandag den 8., tirsdag den 9. og onsdag den 10. januar
Ingen gymnastik i uge 7 
Sæsonens sidste gymnastiktimer er mandag den 23., tirsdag den 24. og onsdag den 25. april
Der vil blive oprettet sommergymnastik i Multisalen på Bankagerskolen fra mandag den 30. april til 18. juni. 
Prisen er 50 kr. for 7 gange. Tidspunktet oplyses senere.
Tilmelding til sommergymnastik i uge 14 
Andet nyt: Efter nytår er kontingentet for resten af sæsonen 425 kr. for nye medlemmer ekskl. redondobold. 
Bolden kan bestilles samtidig med tilmelding. 
Hvis du er medlem, og vil følge endnu et hold, er prisen 350 kr. 
Er der ikke plads til alle oplysninger på jeres netbank, sender I oplysningerne til kasserer Birte Bentsen på birtebentsen@icloud.com 

 

Nyhedsbrev oktober 2017 

Så er vi i fuld gang med sæson 2017/2018, hvor vi har den store glæde at have i alt 98 medlemmer fordelt på 4 hold med hver sin instruktør! 

Hold 1 – Multisalen Bankager 16 gymnaster Hold 2 – Multisalen Bankager 14 gymnaster Hold 3 – Multisalen Bankager 14 gymnaster Hold 4 – Gym House, Langmarksvej 54 gymnaster 

 Vi har efter sæsonstart været så heldige at få udvidet vores mandagstid i forhold til, hvad der står i vores program. Derfor er hold 1 nu fra kl. 17.05-18.10 og hold 2 fra kl. 18.20-19.25. Vi håber ikke, at disse ændringer har givet problemer for gymnasterne. Til gengæld har alle hold igen lektioner på 65 min., hvilket er et stort ønske fra instruktørerne.  Ved tilmeldingen beder vi jer oplyse: Hold nr., navn, adresse, fødselsår, mobilnr. og mailadresse. Columna er medlem af DGI, som kræver disse personlige oplysninger. Mobil nr. og mailadresse ønsker Columna til brug for udsendelse af nyhedsbreve m.v.  Columnas medlemsskab af Sport Horsens giver dig mulighed for at bruge Idrætsklinikken, der har åben hver mandag fra kl. 15.30-17.00. Der skal dog bestilles tid inden konsultationen. Se i øvrigt www.sporthorsens.dk. 

Til kalenderen 

 Ingen gymnastik i uge 42  Sidste gang før juleferien er mandag den 11., tirsdag den 12. og onsdag den 13. december Start efter juleferien er mandag den 8., tirsdag den 9. og onsdag den 10. januar 2018 

Nyhed! 

Vi har 4 aktive hold i år, hvilket betyder at du kan deltage på et af de andre hold i samme uge, hvis du er forhindret i fremmøde på dit eget hold. 

Vis din kvittering til instruktøren, hvor du møder frem. 


Beretning for sæsonen 2016/17.

Velkommen til den årlige generalforsamling.

Sæson 2016/2017 gennemførte vi med 3 hold, fordelt med 2 hold på Bankagerskolen og 1 hold i Gym House.

Medlemstallene har i sæsonen været henholdsvis 23, 14 og 50 gymnaster på de 3 hold, i alt 87.

Hvad angår sommergymnastik prøvede vi i år en helt anden taktik. Vi ønskede, at give gymnasterne mulighed for at lære Sarah at kende. Hun havde haft barselsorlov og havde et ønske om at få sit eget hold. Altså tilbød vi 7 gange gymnastik for 50 kr., et enestående godt tilbud, som gav 50 tilmeldinger. Derfor blev vi også nødt til at ansøge om at låne Bankagerhallen i stedet for Multisalen, hvilket heldigvis lykkedes. Denne succes betød, at vi igennem sæsonen i alt havde 137 medlemmer – en fremgang på 29 i forhold til sæson 2015/16.

I Gym House fortsætter gymnasterne med at tage redskaberne (vaskeklude og elastikker) med hjem, for så at aflevere dem til vask og pudring ved sæsonafslutning, og det fungerer udmærket. Flasker med sand eller ris skal de selv sørge for. Det har ikke givet problemer (vi har nogle enkelte i reserve). Redondo-bolde anvendes på alle holdene og de købes af gymnasterne. Det er stadig utroligt så mange forskellige øvelser, instruktørerne kan finde på at lave med den lille bold.

Body-bars står på Bankagerskolen og anvendes engang imellem. De er for tunge at flytte fra den ene skole til den anden, og desuden har vi har ikke opbevaringsmulighed i Gym House.

I den forløbne sæson har der vist ikke været uplanlagte aflysninger – hverken på Bankagerskolen eller i Gym House. Det er meget tilfredsstillende, både for gymnasterne, instruktørerne og bestyrelsen. Vi fortsætter imidlertid med at bede om medlemmernes mobilnr og mailadresse for at kunne have mulighed for at kontakte dem, hvis der skulle opstå aflysninger, og samtidig opfordrer vi alle til at følge vores hjemmeside. (Men hvem tænker på at tjekke den, lige inden man tager hjemmefra?)

Columna Horsens havde i år den opgave at arrangere kursus for de 3 Columna foreninger. Det foregik en lørdag i januar her i Gym House, og  jeg kan da fortælle, at de andre foreninger var temmelig begejstrede for vores forhold her. Vi havde hyret fysioterapeut Mads Thorsen som instruktør, hvilket alle var glade for, idet han kender Columnas principper og udbygger øvelserne ud fra disse. Denne gang medbragte han de såkaldte kettlebells , men da det er slags håndvægte i støbejern på 8 og 12 kg, mente vi, at det nok var lige rigeligt tungt at bede gymnasterne om hver gang at medbringe disse, og som tidligere nævnt har vi ikke opbevaringsmuligheder  her i Gym House. Og for den sags skyld heller ikke på Bankagerskolen, når det drejer sig om så store ting.

Men endnu engang kom vore instruktører tilbage med ny energi og stor motivation til glæde for os alle.

Bestyrelsen er meget tilfreds med, at de er så veluddannede og veltrænede, at de kan forklare øvelserne grundigt, samtidig med at de selv udfører dem – og oven i købet når de også engang imellem rundt og retter lidt på os.

På bestyrelsens vegne vil jeg sige alle 4 instruktører TAK for jeres måde at arbejde på som instruktører. Tak for at I supplerer hinanden ved ferie eller forfald. Vi er MEGET tilfredse med jer og vi er meget glade for jer!!

Foreningen fortsætter med et rimeligt medlemsgrundlag. Som det fremgik af det sidste Nyhedsbrev er vi 98 medlemmer her i oktober (11 flere end sidste år på samme tid).  Vi opslog 4 hold fra sæsonstart, og i år lykkedes det at få alle hold i gang, så vi nu tilbyder gymnastik både mandag, tirsdag og onsdag. Det er en udvikling vi meget gerne ser fortsætte. Og det håber vi, at alle vore medlemmer vil bakke om op.

Kontingentet er uændret fra sidste sæson, dog har vi i år indført en rabat til ægtepar og rabat til medlemmer, som tilmelder sig 2 hold. Vi har vist 4 ægtepar og et enkelt medlem, der følger 2 hold.

Med hensyn til udbredelse af kendskab til vores gymnastik har vi også i år som start på sæsonen annonceret på kommunens pyloner, reklamesøjlerne ved indkørsel til byen (fx Oddervej, Hattingvej). Det var i uge 35. Prisen på denne annoncering kan fint konkurrere med prisen på en annonce i avisen, hvilket vi tidligere har gjort. Og til gengæld strakte den sig over en hel uge. Desuden lægger vi programmer over alt hvor vi kan komme til det (biblioteket, Sundhedshuset, lægehuse, frisører etc,). Rådhuset kan vi ikke længere bruge, da de ikke ønsker tilbud, der koster penge at deltage i.

Men det vigtigste er, at vore medlemmer fortæller til venner og bekendte, hvor god vores gymnastik er, så vi fortsat kan have et stabilt medlemsgrundlag.

Til slut en tak til de fremmødte og til hele bestyrelsen for et godt samarbejde.

Horsens, den 1. november 2017  

Birgitte Mikkelsen

Formand