Horsens Program             Instruktører                 Bestyrelse              Info              Forside


Bestyrelsen i Columna Gymnastikforening Horsens

 


Formand
Birgitte Mikkelsen
Næsset 28
8700  Horsens
tlf. 75 62 87 09


Næstformand
Ann Clausen
Husoddebakken 38
8700 Horsens
tlf. 75 65 78 34Kasserer
Birte Bentsen
Klarinetvej 34
8700 Horsens
tlf. 30 45 40 58
birtebentsen@icloud.com
Sekretær
Tove Straarup
Sydvestvej 8
8700 Horsens
tlf. 42 54 06 04Bestyrelsesmedlem
Anni Roskilde
Platanalle 15
8700 Horsens
tlf. 42 32 92 56
Suppleant
Birte Hering Poulsen
Bækvej 33, Lund
8700 Horsens
tlf. 30 26 41 12
Suppleant
Trine Hansen
Dagnæs Boulevard 28
8700 Horsens
tlf. 41 59 23 34Revisor
Birgit Sørensen
Valmuevej 28
8700 Horsens
tlf. 26 62 99 35
Revisorsuppleant
Jørgen Skovby Larsen 
Dagnæs Boulevard 52
8700 Horsens
tlf. 21 79 30 33

 

Love for Columna Gymnastikforening, Horsens.

Love for Columna.pdf